Base description which applies to whole site

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte Internationale rechtsorde (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

114 112

170 857

5 677

18 350

194 884

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

123 822

134 832

5 677

963

141 472

 

waarvan juridisch verplicht

 

71%

  

100%

       

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

48 495

49 265

5 677

‒ 187

54 755

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Internationaal recht

2 835

750

0

0

750

       
 

Opdrachten

     
 

Internationaal recht

0

0

5 677

‒ 1 000

4 677

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Verenigde Naties

34 525

33 525

0

125

33 650

 

OESO

7 535

7 535

0

8

7 543

 

Internationaal Strafhof

3 600

3 870

0

180

4 050

 

Internationaal recht

0

3 585

0

500

4 085

       

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63 902

69 902

0

1 000

70 902

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Mensenrechtenfonds

26 195

23 561

‒ 2 000

1 160

22 721

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Mensenrechtenfonds

30 057

36 691

0

‒ 1 160

35 531

 

Mensenrechten multilateraal

7 650

9 650

2 000

1 000

12 650

       

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

11 425

15 665

0

150

15 815

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Carnegiestichting

4 400

4 780

0

1 500

6 280

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Vredespaleis

4 550

6 750

0

0

6 750

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Internationaal Strafhof

925

925

0

0

925

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 000

2 000

0

‒ 850

1 150

 

Nederland Gastland

550

1 210

0

‒ 500

710

Toelichting

Verplichtingen

De toename van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de organisatie van de Ukraine Accountability Conference in juli 2022 en door het aangaan van meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 1.1

Het uitgavenbudget op Internationaal recht (opdrachten) is met EUR 5,7 miljoen verhoogd als gevolg van de organisatie van de Ukraine Accountability Conference in juli 2022.

Artikelonderdeel 1.2

Het totale uitgavenbudget op Bescherming en bevordering van mensenrechten wijzigt niet. Wel is sprake van een overheveling van EUR 2 miljoen binnen het artikelonderdeel. Deze overheveling van Mensenrechtenfonds (subsidies/regelingen) naar Mensenrechten multilateraal is het gevolg van een bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Oekraïne.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 1.1

Het uitgavenbudget op Internationaal recht is verlaagd met EUR 1 miljoen. Tijdens de Ukraine Accountability Conference is dit bedrag toegezegd voor een VN-project gericht op het verlenen van psychosociale support aan slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden, met name in Oekraïne. Het bedrag is overgeheveld naar artikelonderdeel 1.2, Mensenrechten multilateraal.

Artikelonderdeel 1.3

Het uitgavenbudget op subsidies/regelingen Carnegie Stichting is verhoogd met EUR 1,5 miljoen als gevolg van een toegenomen liquiditeitsbehoefte bij de Carnegie Stichting wegens structurele hogere kosten voor beheer van het Vredespaleis.

Licence