Base description which applies to whole site

Artikel 1 Versterking internationale rechtsorde

Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingenrealisatie op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde valt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting EUR 66,7 miljoen hoger uit. Deze stijging hield verband met het aangaan van een vijfjarige subsidieovereenkomst met de Carnegie Stichting, het meerjarig vastleggen van de algemene vrijwillige bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) en van een committering aan de OHCHR voor het veldkantoor in Oekraïne. Tenslotte werden meerjarige verplichtingen aangegaan binnen het Mensenrechtenfonds.

Licence