Base description which applies to whole site

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

276 987

253 164

‒ 195

2 014

254 983

       
 

Uitgaven

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

282 496

268 424

‒ 195

11 125

279 354

 

waarvan juridisch verplicht

 

86%

  

95%

       

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

14 085

15 855

‒ 45

4 074

19 884

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Atlantische Commissie

595

565

0

0

565

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

NAVO

8 350

9 650

0

4 000

13 650

 

WEU

590

690

0

60

750

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 200

2 600

0

78

2 678

 

Veiligheidsfonds

2 350

2 350

‒ 45

‒ 64

2 241

       
       

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

15 170

15 400

‒ 150

922

16 172

 

Subsidies (regelingen)

     
 

Anti-terrorisme instituut

720

700

0

0

700

 

Contra-terrorisme

7 420

5 800

‒ 150

‒ 900

4 750

 

Cyber security

3 580

3 530

0

‒ 1 400

2 130

       
 

Opdrachten

     
 

Global Forum on Cyber Expertise

1 250

1 250

0

0

1 250

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Contra-terrorisme

880

2 800

0

1 550

4 350

 

Cyber security

1 320

1 320

0

1 672

2 992

       

2.3

Wapenbeheersing

10 794

18 471

0

‒ 5 000

13 471

       
 

Opdrachten

     
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

0

368

0

0

368

 

Conferentie New Tech 2022

0

5 900

0

‒ 5 000

900

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

IAEA

7 317

7 317

0

0

7 317

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 557

1 377

0

0

1 377

 

CTBTO

1 920

3 509

0

0

3 509

       

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

212 625

188 644

0

11 016

199 660

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Nederland Helsinki Comité

28

28

0

0

28

 

Stabiliteitsfonds

25 000

25 000

0

0

25 000

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

3 850

0

‒ 850

3 000

       
 

Opdrachten

     
 

Makandra

1 698

1 565

0

‒ 674

891

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Makandra

232

164

0

0

164

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

OVSE

6 000

9 880

0

‒ 1 880

8 000

 

Stabiliteitsfonds

56 650

52 840

0

22 100

74 940

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

95 317

95 317

0

‒ 7 680

87 637

       
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     
 

Inzet hoog-risico posten

25 200

0

0

0

0

       
       

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

30 054

0

113

30 167

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

11 822

12 622

0

240

12 862

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 244

2 547

0

406

2 953

       
 

Opdrachten

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

5 452

5 452

0

649

6 101

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

600

600

0

‒ 48

552

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

7 704

8 833

0

‒ 1 134

7 699

       
 

Ontvangsten

1 000

1 000

0

11 100

12 100

       

2.10

Doorberekening Defensie diversen

0

0

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

1 000

0

11 100

12 100

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Geen toelichting.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 2.3

Het budget voor wapenbeheersing daalt in 2022 omdat de Conferentie Conferentie Responsible AI in the Military Domain (REAIM, voorheen New Tech) die wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is verplaatst van 2022 naar 2023.

Artikelonderdeel 2.4

Dit budget voor artikelonderdeel 2.4 wordt verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door nieuwe bijdragen vanuit het Stabiliteitsfonds aan met name het NAVO Trust Fund voor Oekraïne en het Special Trust Fund for Afghanistan (VN-Ontwikkelingsprogramma). Daarentegen is er minder uitgegeven aan VN-crisisbeheersingsoperaties dan voorzien.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 2.40

De ontvangsten stijgen in 2022 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.

Licence