Base description which applies to whole site

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

54 974

63 103

‒ 427

‒ 6 577

56 099

       
 

Uitgaven

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

53 484

71 471

‒ 427

‒ 6 149

64 895

 

waarvan juridisch verplicht

 

66%

  

99%

       

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 031

14 740

52

‒ 1 732

13 060

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 560

1 560

0

0

1 560

       
 

Inkomensoverdrachten

     
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

540

0

0

540

       
 

Opdrachten

     
 

Consulaire bijstand

409

409

0

0

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

2 550

0

‒ 175

2 375

 

Consulaire opleidingen

400

400

0

0

400

 

Consulaire informatiesystemen

3 298

4 598

52

‒ 1 557

3 093

 

Loket buitenland

274

4 683

0

0

4 683

       

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

18 467

26 392

0

‒ 3 800

22 592

       
 

Opdrachten

     
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

150

0

0

150

 

Visumverlening

3 058

3 058

0

‒ 1 900

1 158

 

Legalisatie en verificatie

80

80

0

0

80

 

Consulaire informatiesystemen

14 151

22 076

0

‒ 1 572

20 504

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Asiel en migratie

1 028

1 028

0

‒ 328

700

       

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7 475

7 475

‒ 500

‒ 100

6 875

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Internationaal Cultuurbeleid

4 980

4 612

‒ 500

‒ 100

4 012

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Internationaal cultuurbeleid

2 495

2 863

0

0

2 863

       

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

18 511

22 864

21

‒ 517

22 368

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Instituut Clingendael

800

813

0

0

813

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 058

4 245

0

600

4 845

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

99

49

0

0

49

 

Publieksdiplomatie

2 229

2 229

11

‒ 211

2 029

 

Onderzoeksprogramma

50

75

0

0

75

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

0

143

0

‒ 139

4

       
 

Opdrachten

     
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

525

0

110

635

 

Instituut Clingendael

2 724

2 959

90

‒ 42

3 007

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

1 000

0

0

1 000

 

Algemene voorlichting

2 790

1 590

‒ 50

0

1 540

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

2 000

0

400

2 400

 

China-strategie

26

126

0

‒ 46

80

 

Onderzoeksprogramma

220

1 920

‒ 30

0

1 890

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

0

1 000

0

‒ 600

400

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Algemene voorlichting

0

1 200

0

0

1 200

 

Verkeersnotificaties

400

400

0

0

400

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Europese bewustwording

250

250

0

0

250

 

Publieksdiplomatie

2 340

2 340

0

‒ 589

1 751

       
 

Ontvangsten

32 674

46 974

0

‒ 300

46 674

       

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 200

9 200

0

0

9 200

       

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

23 200

37 500

0

‒ 300

37 200

       

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

74

0

0

74

       

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

200

0

0

200

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget daalt voor artikelonderdeel 4.4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden. Dit komt met name doordat de desaldering van de niet ontvangen Border Management and Visa Instrument (BMVI) niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor zal de verplichting van EUR 5,3 miljoen doorschuiven naar 2023.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Geen toelichting.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 4.2

De geraamde ontvangst van EUR 5,3 miljoen voor BMVI wordt in 2023 verwacht in plaats van 2022. De tegenvallende ontvangsten in 2022 worden gedesaldeerd op artikelonderdeel 4.1 voor een bedrag van EUR 1,5 miljoen en op artikelonderdeel 4.2 voor een bedrag van EUR 3,8 miljoen. Hierdoor dalen de uitgaven in 2022.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 4.20

Deze mutatie van EUR 0,3 miljoen is een saldo van hogere opbrengsten van EUR 5 miljoen (met name hogere visa-inkomsten) en het feit dat de BMVI gelden in 2023 zullen worden ontvangen. Dit geeft een verlaging van de opbrengsten van EUR 5,3 miljoen.

Licence