Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

54 974

0

54 974

8 129

63 103

2 073

8 273

473

473

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

53 484

0

53 484

17 987

71 471

2 016

2 316

566

566

 

waarvan juridisch verplicht

53%

   

66%

    
           

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 031

0

9 031

5 709

14 740

192

192

192

192

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 560

0

1 560

0

1 560

0

0

0

0

           
 

Inkomensoverdrachten

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

0

540

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Consulaire bijstand

409

0

409

0

409

0

0

0

0

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

0

2 550

0

2 550

0

0

0

0

 

Consulaire opleidingen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

3 298

0

3 298

1 300

4 598

0

0

0

0

 

Loket buitenland

274

0

274

4 409

4 683

192

192

192

192

           

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

18 467

0

18 467

7 925

26 392

225

225

225

225

           
 

Opdrachten

         
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

0

150

0

0

0

0

 

Visumverlening

3 058

0

3 058

0

3 058

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

0

80

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

14 151

0

14 151

7 925

22 076

425

425

425

425

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Asiel en migratie

1 028

0

1 028

0

1 028

0

0

0

0

           

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7 475

0

7 475

0

7 475

26

26

26

26

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal cultuurbeleid

4 980

0

4 980

‒ 368

4 612

‒ 186

‒ 25

26

26

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal cultuurbeleid

2 495

0

2 495

368

2 863

212

51

0

0

           

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

18 511

0

18 511

4 353

22 864

1 573

1 873

123

123

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Instituut Clingendael

800

0

800

13

813

0

0

0

0

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 058

0

3 058

1 187

4 245

0

0

0

0

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

99

0

99

‒ 50

49

‒ 50

‒ 50

‒ 50

‒ 50

 

Publieksdiplomatie

2 229

0

2 229

0

2 229

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

50

0

50

25

75

0

0

0

0

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

0

0

0

143

143

143

143

143

143

           
 

Opdrachten

         
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

0

525

0

525

0

0

0

0

 

Instituut Clingendael

2 724

0

2 724

235

2 959

‒ 150

150

0

0

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

 

Algemene voorlichting

2 790

0

2 790

‒ 1 200

1 590

0

0

0

0

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

 

China-strategie

26

0

26

100

126

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

220

0

220

1 700

1 920

1 600

1 600

0

0

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Algemene voorlichting

0

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

400

0

400

0

400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Europese bewustwording

250

0

250

0

250

0

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

2 340

0

2 340

0

2 340

30

30

30

30

           
           
 

Ontvangsten

32 674

0

32 674

14 300

46 974

0

0

0

0

           

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 200

 

9 200

0

9 200

0

0

0

0

           

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

23 200

0

23 200

14 300

37 500

0

0

0

0

           

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

 

74

0

74

0

0

0

0

           

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

 

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor het Loket Buitenland zijn opgenomen in de begroting. De verplichting voor subsidie van gedetineerden is van 2022 verschoven naar 2024. Verder stijgt het verplichtingenbudget ten behoeve van kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen.

Daarnaast zijn er verplichtingen opgenomen voor een onderzoek naar de Nederlandse inzet in Afghanistan. Ten slotte is er een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB Algemeen en POBB COVID).

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. Een reden hiervoor is dat vertraagde uitgaven uit 2021 voor het loket buitenland en uitgaven voor consulaire informatiesystemen doorschuiven naar 2022.

Verder wordt EUR 2,4 miljoen overgeheveld van apparaat (artikel 7.1.1) voor het Loket Buitenland.

Artikelonderdeel 4.2

De stijging voor consulaire informatiesystemen is deels het gevolg van een verschuiving van uitgaven van 2021 naar 2022. Er worden uitgaven gedaan om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de BMVI-subsidie (het instrument voor grensbeheer en visa). De uitgaven worden gedesaldeerd met ontvangstenartikel 4.20.

Artikelonderdeel 4.4

De budgetten voor het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid COVID en POBB Algemeen nemen in 2022 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2021. Daarmee wordt de mogelijkheid gegarandeerd om een groot aantal eenmalige katalyserende activiteiten te kunnen financieren ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid en landen te blijven ondersteunen in de strijd tegen de wereldwijde COVID-19 crisis, met name door het leveren van vaccins.

Na 20 jaar inzet in Afghanistan zal het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) van de KNAW in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Dit onderzoek zal zich richten op achtergronden, intenties en uitwerkingen van de Nederlandse inzet in Afghanistan in de jaren 2001-2021.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 4.20

De opbrengsten voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen stijgen door de ontvangsten van een BMVI-subsidie. Voor 2022 is een bedrag van EUR 5,3 miljoen begroot. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd met artikel 4.2.

De vergoeding van MVV-leges (Machtiging Voorlopig Verblijf) zal met terugwerkende kracht worden betaald door de IND. Hiervoor is een bedrag van EUR 9 miljoen opgenomen. Het saldo (minus de BMVI-gelden) van artikel 4.10 en 4.20 wordt gedesaldeerd met artikel 7.1.2.

Licence