Base description which applies to whole site

Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

ToelichtingVerplichtingenDe mutaties in het verplichtingenbudget lopen parallel aan de mutaties op de uitgaven, die hieronder worden toegelicht. Verder zijn er meerjarige contracten vastgelegd in het consulaire domein, onder andere voor visumstickers en diverse toeleveranciers.

In de eerste suppletoire begroting is de stijging van de verplichtingen van Consulaire dienstverlening toegelicht door de verhoging van Loket Buitendland. Verder is er een verplichting opgenomen voor een onderzoek naar de Nederlandse inzet Afghanistan. Als laatste is daar de stijging door meerdere projecten die vallen onder het programma ondersteuning buitenlands beleid (POBB).

UitgavenArtikelonderdeel 4.2De uiteindelijk uitgaven voor consulaire informatiesystemen vallen lager uit doordat een deel van de kosten in 2023 zal komen. De uitgaven (voor onder meer NVIS, biometrie en FOBO) zijn als eindejaarsmarge meegenomen.

OntvangstenIn de tweede suppletoire begroting werd genoemd dat de ontvangsten van de BMVI-subsidies (Border Management and Visa Instrument) niet meer in 2022 zouden worden ontvangen. Uiteindelijk is er van de BMVI-subsidies nog een bedrag van EUR 1,7 miljoen ontvangen. Verder is er ook sprake van hogere visa ontvangsten en hogere ontvangsten voor paspoorten.

De BMVI-subsidies worden gedesaldeerd met artikel 4.2. De overige ontvangsten van artikel 4.10 en 4.20 worden gedesaldeerd met artikel 7.1.2.

Licence