Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.236.172

1.577.796

‒ 119.524

190.429

1.648.701

       

Uitgaven

1.241.629

1.546.103

‒ 119.524

16.910

1.443.489

waarvan juridisch verplicht

99,8%

    
       

Bekostiging

1.102.425

1.299.707

‒ 23.163

21.171

1.297.715

NWO

493.335

533.207

‒ 26.360

1.632

508.479

KNAW

94.934

98.844

549

1.449

100.842

KB

50.335

52.631

0

7.908

60.539

NWO Talentenontwikkeling

169.561

165.885

0

0

165.885

NWO TTW

8.177

8.000

0

0

8.000

NWO grootschalige researchinfrastructuur

56.608

55.380

0

0

55.380

NWO Praktijkgericht onderzoek

57.278

58.728

1.814

3.600

64.142

Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek

30.834

39.021

334

2.717

42.072

Poolonderzoek

3.181

3.147

0

0

3.147

Caribisch Nederland

2.555

2.500

0

0

2.500

NWO NWA

135.627

133.364

0

3.865

137.229

NWO Fonds onderzoek en wetenschap

0

134.000

500

0

134.500

NWO Praktijk onderzoek en wetenschap

0

15.000

0

0

15.000

Subsidies (regelingen)

27.783

129.527

‒ 100.419

166

29.274

Naturalis Biodiversity Center

7.230

7.489

36

0

7.525

BPRC

10.918

11.310

40

0

11.350

NCWT/NEMO

3.534

3.661

0

0

3.661

STT

231

239

0

0

239

Stichting AAP

1.084

1.124

0

0

1.124

Nationale coördinatie

4.786

4.564

‒ 495

166

4.235

Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap

0

100.000

‒ 100.000

0

0

Nationaal Groeifonds

0

1.140

0

0

1.140

Opdrachten

536

1.543

3.308

‒ 1.823

3.028

Opdrachten

536

751

1.000

777

2.528

Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap

0

792

2.308

‒ 2.600

500

Bijdrage aan agentschappen

881

962

750

202

1.914

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

881

962

0

202

1.164

RVO Fonds onderzoek en wetenschap

0

0

750

0

750

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

110.004

114.364

0

‒ 2.806

111.558

EMBC

1.264

1.316

0

‒ 76

1.240

EMBL

5.329

5.747

0

‒ 93

5.654

ESA

33.387

34.752

0

‒ 384

34.368

CERN

51.417

55.919

0

‒ 2.318

53.601

ESO

15.869

16.518

0

177

16.695

NTU/INL

2.738

112

0

‒ 112

0

       

Ontvangsten

101

101

0

4

105

Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.236.172

1.577.796

‒ 119.524

190.429

1.648.701

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 1.137

‒ 1.137

waarvan overige verplichtingen

1.236.172

1.577.796

‒ 119.524

191.566

1.649.838

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 70,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties à € 173,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenmutaties zonder kaseffect. Het gaat hierbij met name om:

  • Bijstellen van de verplichting ten behoeve van NWO Fonds Onderzoek en Wetenschap voor € 152,0 miljoen.

  • Bijstellen van de verplichting ten behoeve van NWO Praktijkgericht Onderzoek Fonds Onderzoek en Wetenschap voor € 15,0 miljoen.

  • Bijstellen van de verplichting ten behoeve van KNAW voor € 1,4 miljoen.

  • Bijstellen van de verplichting ten behoeve van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor € 2,0 miljoen.

  • Bijstellen van de verplichting ten behoeve van NWO Praktijkgericht onderzoek voor € 1,8 miljoen.

  • Bijstellen van de verplicng ten behoeve van Nationaal Groeifonds voor € 1,7 miljoen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd. Deze verlaging houdt onder andere verband met het herverdelen van SEO middelen (€ 24,5 miljoen) en diverse overboekingen naar Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) ten behoeve van NWO (€ 12,7 miljoen), KNAW (€ 2,0 miljoen) en KB (€ 7,9 miljoen).

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 100,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is het gevolg van het overboeken van de middelen voor Starters- en Stimuleringsbeurzen naar Artikel 7 (Wetenschappelijk Onderwijs).

Licence