Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.053.522

1.178.410

9.739

48

1.188.197

       

Uitgaven

1.053.522

1.139.875

1.085

48

1.141.008

waarvan juridisch verplicht

98,3%

    
       

Bekostiging

1.040.773

1.107.574

937

315

1.108.826

Landelijke publieke omroep

824.968

851.640

1.000

0

852.640

Regionale Omroep

153.850

162.870

53

‒ 29

162.894

Stichting Omroep Muziek

17.130

18.251

0

‒ 4

18.247

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIGB)

24.313

25.577

0

‒ 5

25.572

Stimuleringsfonds voor Journalistiek

2.276

2.394

0

315

2.709

Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)

3.737

2.524

0

0

2.524

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.620

1.704

0

11

1.715

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.673

1.760

0

0

1.760

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

10.395

39.762

‒ 116

38

39.684

Overige bekostiging media

811

1.092

0

‒ 11

1.081

Subsidies (regelingen)

7.132

21.553

146

3.903

25.602

Subsidies

7.132

17.736

‒ 8.279

2.359

11.816

Werk aan Uitvoering

0

3.817

0

‒ 442

3.375

Onderzoeksjournalistiek

0

0

2.364

‒ 2.364

0

Lokale journalistiek

0

0

6.061

4.350

10.411

Opdrachten

649

5.523

0

‒ 4.350

1.173

Opdrachten

649

5.523

0

‒ 4.350

1.173

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.903

5.158

0

175

5.333

Commissariaat voor de Media

4.903

5.158

0

175

5.333

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

65

67

2

5

74

European Audiovisual Observatory

65

67

2

5

74

       

Ontvangsten

146.110

168.150

0

0

168.150

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 9,8 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Opdrachten

Het instrument opdrachten wordt per saldo verlaagd met € 4,4 miljoen. De verlaging wordt veroorzaakt door een overboeking naar het instrument subsidies van de coalitieakkoord middelen voor de versterking van de lokale journalistiek. Gepland was om deze te realiseren op het instrument opdrachten. Realisatie zal op het instrument subsidies plaatsvinden.

Ontvangsten

De raming van de Ster-inkomsten wordt zoals gebruikelijk bij de 2e Suppletoire Begroting niet aangepast. Bij Jaarverslag en Slotwet worden de ontvangsten aangepast aan de hand van de definitieve realisatie over het afgelopen jaar. De mediabegrotingsbrief bevat wel een update van de verwachte afdracht.

Licence