Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

964 068

959 403

0

‒ 187 059

772 344

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

855 456

905 456

0

‒ 2 840

902 616

 

waarvan juridisch verplicht

 

86%

  

100%

       

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

529 119

579 119

0

1 160

580 279

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

SRGR en hiv/aids

104 343

156 140

0

‒ 9 568

146 572

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

52 000

0

0

52 000

       
 

Opdrachten

     
 

SRGR en hiv/aids

22 000

15 000

0

‒ 5 175

9 825

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

100

400

0

‒ 300

100

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

WHO/PAHO

6 713

6 713

0

‒ 1 000

5 713

 

SRGR en hiv/aids

171 950

193 191

0

2 915

196 106

 

UNFPA

75 000

75 000

0

‒ 11 152

63 848

 

UNAIDS

20 000

20 000

0

0

20 000

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

15 216

0

557

15 773

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

52 000

0

0

0

0

 

UNICEF

9 000

9 000

0

0

9 000

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

56 000

36 459

0

24 883

61 342

       

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

51 643

51 643

0

0

51 643

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Vrouwenrechten

36 243

36 912

0

2 928

39 840

       
 

Opdrachten

     
 

Vrouwenrechten

1 000

1 000

0

‒ 750

250

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Vrouwenrechten

8 400

7 731

0

‒ 2 178

5 553

 

UNWOMEN

6 000

6 000

0

0

6 000

       

3.3

Maatschappelijk middenveld

205 144

205 144

0

‒ 4 000

201 144

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Twinningsfaciliteit Suriname

700

960

0

‒ 858

102

 

Versterking maatschappelijk middenveld

191 861

182 802

0

‒ 3 618

179 184

       
 

Opdrachten

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

4 000

10 000

0

700

10 700

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

0

1 000

0

‒ 820

180

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

8 583

10 382

0

596

10 978

       

3.4

Onderwijs

69 550

69 550

0

0

69 550

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

1 500

0

0

1 500

       
 

Opdrachten

     
 

Onderwijs

0

200

0

‒ 140

60

 

Hoger Onderwijs

48 251

48 251

0

‒ 18 000

30 251

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Onderwijs

9 799

9 599

0

‒ 7 128

2 471

 

Global partnership for education

10 000

10 000

0

25 268

35 268

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget van artikel 3 bedraagt per saldo EUR 187 miljoen. Deze afname is het gevolg van de per saldo neerwaartse mutaties op artikelonderdelen 3.1 (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids) en 3.4 (Onderwijs).

Voor artikelonderdeel 3.1 (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids) zijn er een aantal verplichtingen gewijzigd. Zo wordt een voorziene nieuwe bijdrage aan de World Health Organization (WHO) pas in 2023 aangegaan in plaats van 2022. Ook is een bijdrage aan UNFPA met een jaar verlengd, in plaats van meerjarig. Hierdoor vallen de verplichtingen lager uit dan verwacht.

Voor artikelonderdeel 3.4 (Onderwijs) vallen de verplichtingen voor het NUFFIC-programma lager uit door het aflopen van het programma.

Uitgaven

Geen toelichting.

Licence