Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3: Sociale vooruitgang

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

956 568

7 500

964 068

‒ 4 665

959 403

111 572

‒ 51 878

11 162

43 087

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

847 956

7 500

855 456

50 000

905 456

50 000

50 000

50 000

50 000

 

waarvan juridisch verplicht

95%

   

86%

    
           

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

529 119

0

529 119

50 000

579 119

50 000

50 000

50 000

50 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

SRGR en hiv/aids

104 343

0

104 343

51 797

156 140

68 853

61 938

58 747

55 067

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

52 000

52 000

52 000

52 000

52 000

52 000

           
 

Opdrachten

         
 

SRGR en hiv/aids

22 000

0

22 000

‒ 7 000

15 000

10 825

10 825

10 975

10 825

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

100

0

100

300

400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

WHO/PAHO

6 713

0

6 713

0

6 713

0

0

0

0

 

SRGR en hiv/aids

171 950

0

171 950

21 241

193 191

‒ 20 881

‒ 13 966

‒ 10 925

‒ 7 095

 

UNFPA

75 000

0

75 000

0

75 000

0

0

0

0

 

UNAIDS

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

0

12 013

3 203

15 216

3 203

3 203

3 203

3 203

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

52 000

0

52 000

‒ 52 000

0

‒ 52 000

‒ 52 000

‒ 52 000

‒ 52 000

 

UNICEF

9 000

0

9 000

0

9 000

‒ 12 000

‒ 12 000

‒ 12 000

‒ 12 000

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

56 000

0

56 000

‒ 19 541

36 459

0

0

0

0

           
           

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

51 643

0

51 643

0

51 643

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vrouwenrechten

36 243

0

36 243

669

36 912

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Vrouwenrechten

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Vrouwenrechten

8 400

0

8 400

‒ 669

7 731

0

0

0

0

 

UNWOMEN

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

           

3.3

Maatschappelijk middenveld

197 644

7 500

205 144

0

205 144

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Twinningsfaciliteit Suriname

700

0

700

260

960

0

0

0

0

 

Versterking maatschappelijk middenveld

184 361

7 500

191 861

‒ 9 059

182 802

‒ 3 733

‒ 2 837

‒ 3 637

‒ 2 887

           
 

Opdrachten

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

4 000

0

4 000

6 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

8 583

0

8 583

1 799

10 382

733

‒ 163

637

‒ 113

           
           

3.4

Onderwijs

69 550

0

69 550

0

69 550

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Onderwijs

0

0

0

200

200

0

0

0

0

 

Hoger Onderwijs

48 251

0

48 251

0

48 251

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Onderwijs

9 799

0

9 799

‒ 200

9 599

0

0

0

0

 

Global partnership for education

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor SRGR wordt verhoogd met EUR 150 miljoen waarvan de belangrijkste mutaties zijn: het budget voor de posten wordt per saldo verhoogd met EUR 73 miljoen voor het aangaan van meerjarige verplichtingen in o.a. Niger (EUR 30 miljoen), Zuidelijk Afrika (EUR 25 miljoen) en Benin (EUR 23,6 miljoen). Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd voor UNAIDS (EUR 20 miljoen omdat voor vier jaar i.p.v. voor drie jaar wordt gecommitteerd) en voor WHO (EUR 20 miljoen i.v.m. verhoging van de jaarlijkse bijdrage met EUR 5 miljoen per jaar). Tenslotte wordt het verplichtingenbudget verhoogd voor de toegekende middelen uit het coalitieakkoord (EUR 50 miljoen) die ingezet zullen worden voor COVID-bestrijding via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) en het versterken van gezondheidssystemen en SRGR.

Het verplichtingenbudget voor Maatschappelijk middenveld wordt verlaagd omdat meerjarige programma’s al in 2020 en 2021 zijn verplicht.

Het verplichtingenbudget voor Onderwijs wordt verlaagd omdat de huidige fase van het Orange Knowledge Programme is verlengd en de nieuwe fase niet in 2022 maar in 2023 wordt gecommitteerd.

Uitgaven

Technische mutaties

BZ werkt in Rijksbreed kader aan een betere aansluiting tussen de financiële systemen enerzijds en de begrotingstabellen anderzijds om zo in het kader van ‘verantwoord begroten’ de financiële inzet op instrumentniveau te presenteren. Dat leidt binnen artikelonderdelen 3.1 en 3.3 tot aanpassingen op instrument- en detailniveau voor de gedecentraliseerde budgetten SRGR en Versterking maatschappelijk middenveld.

Artikelonderdeel 3.1

Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.1 is meerjarig verhoogd. Deze verhoging betreft de toegekende intensiveringsmiddelen uit het coalitieakkoord Rutte IV en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4 (zie tabel 8). Deze intensiveringsmiddelen (EUR 50 miljoen per jaar) zullen worden besteed aan de COVID-bestrijding via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) en het versterken van wereldwijde gezondheidssystemen en SRGR.

Licence