Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

Licence