Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Op dit artikel is in 2022 circa € 2,2 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,3 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderuitputting op het uitgavenbudget van € 1,3 mln. wordt met name verklaard door vertraging in de ontvangst van facturen voor ICT-verplichtingen voor softwarecontracten.

Daarnaast is er € 2,2 mln. minder verplicht dan begroot. Dit is verklaarbaar door een terugloop van het volume van software licenties, energie en verzendkosten alsmede door vertraging van de inhuur van externen door de arbeidsmarkt.

Licence