Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Op dit artikel is in 2022 circa € 1,1 mln. meer verplicht dan begroot.

Toelichting

De overschrijding van € 1,1 mln. op het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door een toename van meerjarenverplichtingen van ICT, lease en inhuurcontracten.

Licence