Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Op dit artikel is in 2022 circa € 0,9 mln.meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,9 mln. hoger uitgevallen.

Toelichting

Door het verschil tussen de begrotingskoers en de daadwerkelijke wisselkoers is in 2022 meer budget uitgegeven dan geraamd.

Licence