Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

2.204

0

2.204

236

2.440

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.204

0

2.204

236

2.440

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.204

0

2.204

236

2.440

0

0

0

0

          

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Jaarlijks loopt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten tegen budgettaire problematiek aan door koersverschillen. Om hun reguliere uitgaven te kunnen bekostigen wordt circa € 0,2 mln. aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten toegevoegd.

Licence