Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Op dit artikel is in 2022 circa € 1,8 mln. minder verplicht dan begroot.

Toelichting

De onderuitputting van circa € 1,8 mln. op de verplichtingen wordt met name veroorzaakt door minder aangegane verplichtingen voor materiele uitgaven.

Licence