Base description which applies to whole site

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting nodig.

UitgavenDe realisatie van diverse uitgaven onder artikel 2 is in totaal EUR 12,8 miljoen lager dan verwacht werd bij de 2e suppletoire begroting. Dit is met name het gevolg van de volgende mutaties:

NAVO  De civiele bijdrage aan de NAVO (art 2.1) was EUR 3,5 miljoen lager dan verwacht werd.

VN-Crisisbeheersing De bijdrage voor VN-Crisisbeheersingsoperaties (art 2.4) was EUR 9,4 miljoen lager dan verwacht werd.

Shiraka De totale uitgaven voor Shiraka (art 2.5) waren EUR 3,5 miljoen lager dan voorzien bij de 2e suppletoire begroting. Vanwege COVID-19 zijn sommige programma’s niet doorgegaan.

OntvangstenHet Afghan National Army Trust Fund programma van de NAVO is in 2022 stopgezet, waardoor Nederland stapsgewijs delen van het voorschot terugontving. De derde tranche van USD 6,58 miljoen is ontvangen na de 2e suppletoire begroting, waardoor de realisatie van de ontvangsten hoger is dan eerder voorzien.

Licence