Base description which applies to whole site

Artikel 31: Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 1,3 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 0,04 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,3 mln. lager dan begroot bij de tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence