Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 15,9 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 22,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hebben met name betrekking op:

  • een technische mutatie RVO waarbij er lagere verplichtingen zijn aangegaan. (-€11,2 miljoen).

  • Het verplichtingenbudget voor het programma Partners voor Water 4 is (in zijn geheel) niet tot besteding gekomen (- € 6,1 miljoen). Dit komt doordat het programma in 2022 is afgesloten, waardoor er geen verplichtingen meer zijn aangegaan.

  • Het Blue Deal programma is eind 2022 met vertraging gestart. Zowel het verplichtingenbedrag als geraamde kasbedrag zijn daarom in zijn geheel onbesteed gebleven (- € 2,2 miljoen).

Uitgaven

De lagere uitgaven hebben met name betrekking op de HGIS-onderdelen van dit artikel.

  • Het programma Partners voor Water 5 is vertraagd, waardoor minder uitgaven zijn verricht op het onderdeel opdrachten (- €4,8 miljoen).

  • De eerste ronde subsidies van het subsidie-instrument van Partners voor Water 5 is verleend in 2022, maar de uitgaven zijn vertraagd tot in 2023 (- €2,1 miljoen).

  • Het programma Partners voor Water 4 is in 2022 afgerond en de betalingen op nog openstaande verplichtingen zijn € 1,8 mln lager uitgevallen.

  • Het Blue Deal programma is eind 2022 met vertraging gestart, waardoor zowel het verplichtingenbedrag als geraamde kasbedrag in zijn geheel onbesteed zijn gebleven (- €2,2 miljoen).

  • Daarnaast heeft er een technische correctie plaatsgevonden, omdat een deel van de bijdrage aan Deltares niet als opdracht, maar als subsidie is verstrekt (€ 2,3 miljoen).

  • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven van in totaal € 2,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence