Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitisfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Tabel 70 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

6.343.743

8.313.817

15.310.590

8.766.031

7.776.979

7.907.827

7.999.479

        

Uitgaven

6.343.743

8.312.904

15.299.281

8.757.722

7.776.429

7.907.827

7.999.479

        

1 Bijdrage Investeringsfondsen

5.509.351

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

5.509.351

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

        

2 Bijdrage Investeringsfondsen

834.392

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

Bijdrage aan het Deltafonds

834.392

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenW.

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 71 Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

11.01

Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

      

11.03

Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

11.04

Generieke investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

12

Hoofdwegennet

3.146.161

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

12.01

Exploitatie

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

12.02

Onderhoud en vernieuwing

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

12.03

Ontwikkeling

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

13

Spoorwegen

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

13.03

Ontwikkeling

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

13.07

Rente en aflossing

0

7.336.000

0

0

0

0

0

0

14

Regionaal, lokale infrastructuur

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

14.01

Regionale infrastructuur

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

14.03

Bereikbaarheids programma's

6

48.594

0

     

15

Hoofdvaarwegennet

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

15.01

Exploitatie

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

15.02

Onderhoud en vernieuwing

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

15.03

Ontwikkeling

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

15.06

Netwerkgebonden kosten HWN

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

383.545

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

453

0

0

0

0

   

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.038

679

679

679

669

669

669

669

17.07

ERMTS

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

17.08

ZuidasDok

68.773

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

18

Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

4.964

       
          
 

Totaal Uitgaven

7.311.317

14.497.305

7.526.084

6.809.859

7.146.423

7.111.228

6.441.048

5.804.249

Tabel 72 Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

9.369.340

11.01

Verkenningen

544.365

181.032

     

2.465.775

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

       

5.639

11.03

Reserveringen

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

1.830.388

11.04

Generieke investeringsruimte

0

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

5.067.538

12

Hoofdwegennet

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

39.792.553

12.01

Exploitatie

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

59.872

12.02

Onderhoud en vernieuwing

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

11.686.882

12.03

Ontwikkeling

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

10.763.735

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

8.307.229

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

8.974.835

13

Spoorwegen

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

36.145.982

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

23.489.074

13.03

Ontwikkeling

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

3.723.031

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

89.321

89.484

42.301

    

1.597.877

13.07

Rente en aflossing

0

0

0

0

0

0

0

7.336.000

14

Regionaal, lokale infrastructuur

       

365.495

14.01

Regionale infrastructuur

       

316.895

14.03

Bereikbaarheids programma's

       

48.600

15

Hoofdvaarwegennet

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

14.466.403

15.01

Exploitatie

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

141.646

15.02

Onderhoud en vernieuwing

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

5.291.448

15.03

Ontwikkeling

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

2.747.741

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

1.166.587

15.06

Netwerkgebonden kosten HWN

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

5.118.981

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

 

6.278.502

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

       

453

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

669

669

669

669

54.712

  

67.139

17.07

ERMTS

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 

2.276.726

17.08

ZuidasDok

98.232

104.463

56.080

12.462

   

1.243.909

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 

2.690.275

18

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

4.964

18.06

Externe veiligheid

       

4.964

          
 

Totaal Uitgaven

5.690.764

6.430.102

6.428.181

6.484.559

6.042.246

6.292.522

6.407.352

106.423.239

2 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 73 Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Investeren in waterveiligheid

464.390

401.973

559.423

479.243

225.472

358.044

251.037

408.648

1.01

Grote projecten waterveiligheid

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

309.251

281.783

456.545

466.021

214.491

276.229

222.089

329.225

1.03

Studiekosten

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

2

Investeren in zoetwatervoorziening

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

2.03

Studiekosten

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

3.01

Exploitatie

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

3.02

Onderhoud en vernieuwing

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

4.02

GIV/PPS

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

357.262

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

5.01

Apparaat

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

5.02

Overige uitgaven

87.198

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

5.03

Investeringsruimte

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

5.04

Reserveringen

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

7

Investeren in waterkwaliteit

78.528

102.873

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

46.099

72.656

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

0

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

          
 

Totaal Uitgaven

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

Tabel 74 Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

1

Investeren in waterveiligheid

387.734

219.427

142.411

97.873

369.008

136.621

113.400

4.614.704

1.01

Grote projecten waterveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

504.157

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

380.663

212.356

135.340

90.802

361.921

129.790

106.569

3.973.075

1.03

Studiekosten

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

137.472

2

Investeren in zoetwatervoorziening

1.561

0

0

0

0

0

0

320.550

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

1.561

0

0

0

0

0

0

293.233

2.03

Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

27.317

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

3.01

Exploitatie

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

113.318

3.02

Onderhoud en vernieuwing

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

3.144.082

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.02

GIV/PPS

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.868.625

5.01

Apparaat

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

3.719.158

5.02

Overige uitgaven

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

1.026.897

5.03

Investeringsruimte

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

1.056.997

5.04

Reserveringen

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

2.065.573

7

Investeren in waterkwaliteit

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

992.670

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

0

0

0

0

0

0

0

564.868

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

369.466

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

58.336

          
 

Totaal Uitgaven

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

18.120.505

Licence