Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Verplichtingen

Op dit artikel is de verplichtingenruimte verhoogd met in totaal € 15,7 miljoen. Dit betreft voornamelijk het eerder aangaan van verplichtingen dan eerder geraamd, bijvoorbeeld voor een meerjarige projectsubsidie (€ 2 miljoen), een instellingsubsidie (€ 27 miljoen) en enkele meerjarige opdrachten (€ 9 miljoen). De verplichting is in 2022 vastgelegd bij het aangaan van subsidies c.q. opdrachten. De kaseffecten vallen in de jaren 2023 en 2024. Dit is gemeld in de Veegbrief (Kamerstukken II 2021/22, 36200 XVI, nr. 192). Daarnaast hangen lagere technische verplichtingen samen met lagere uitgaven, waarvan € 36 miljoen het budget voor de STIK-regeling betreft (de regeling voor topsportwedstrijden en topsportevenementen die er was in verband met corona). Het beoogde tijdspad voor het afhandelen van de STIK-regeling in 2022 is niet gelukt. Hiermee wordt deze verplaatst naar 2023, waardoor de verplichtingenruimte vrijvalt. Daarnaast vindt een opwaartse technische correctie ter hoogte van € 45 miljoen plaats om de verplichting van de instellingsubsidie 2023 aan NOC*NSF in 2022 reeds vast te kunnen leggen.

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

De lagere uitgaven van € 36 miljoen komen voort uit lagere uitgaven aan budget voor de STIK-regeling (in verband met COVID-19), doordat de afhandeling pas in 2023 plaats zal gaan vinden, zoals vermeld bij de verplichtingenruimte.

Licence