Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            
 

Uitgaven

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            

2.0

Algemene Rekenkamer

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

 

Institutionele inrichting

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

 

Recht- en doelmatigheidsbevordering

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            
 

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

1.017

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence