Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

70.402

0

70.402

1.123

71.525

1.400

1.610

2.070

2.070

          

Uitgaven

69.462

0

69.462

992

70.454

1.400

1.610

2.070

2.070

          

1 Meteorologie en seismologie

47.575

0

47.575

992

48.567

1.400

1.610

2.070

2.070

Bijdragen aan agentschappen

43.485

0

43.485

992

44.477

1.400

1.610

2.070

2.070

Waarvan Bijdragen aan agentschap KNMI

43.485

0

43.485

992

44.477

1.400

1.610

2.070

2.070

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

4.090

0

4.090

0

4.090

0

0

0

0

Contributie ECMWF (HGIS)

3.150

0

3.150

0

3.150

0

0

0

0

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

0

940

0

940

0

0

0

0

          

2 Aardobservatie

21.887

0

21.887

0

21.887

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

21.887

0

21.887

0

21.887

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan KNMI

21.887

0

21.887

0

21.887

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 23 is in 2023 met € 1,1 miljoen opgehoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 7,2 miljoen. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.

Uitgaven

1 Meteorologie en seismologie

Bijdrage aan agenschappen

Per saldo is het kasbudget in 2023 met € 1,0 miljoen opgehoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 7,2 miljoen. Dit komt met name door een ophoging van cumulatief € 8,0 miljoen in 2023 t/m 2027 voor het versterken van de life cycle management en vergroting leveringszekerheid Informatiehuishouding.

Licence