Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

20.936

0

20.936

3.400

24.336

2.980

1.543

1.493

1.174

          

Uitgaven

20.936

0

20.936

3.400

24.336

2.980

1.543

1.493

1.174

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Eerste Kamer

16.504

0

16.504

2.344

18.848

1.924

487

437

388

Personele uitgaven

         

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.250

0

4.250

773

5.023

773

773

773

773

Materiële uitgaven

         

Verenigde Vergadering

182

0

182

283

465

283

283

283

13

          

Ontvangsten

140

0

140

0

140

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Voor het vernieuwen van het contentmanagementsysteem (CMS) van de Eerste Kamer zijn aanvullende middelen nodig. Dit systeem is eerder aan vervanging toe dan verwacht. In 2023 en 2024 is er € 0,9 mln. extra budget nodig voor het voortraject van de vervanging. Daarnaast is er € 0,1 mln. extra budget nodig in 2023 en 2024 voor aanpassingen in de informatiehuishouding van de Kamer als gevolg van wijzigingen in de Archiefwet en de Wet open overheid.

Tot slot betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence