Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

62.738

270

63.008

13.487

76.495

1.351

3.564

1.964

13.564

56.151

            
 

Uitgaven

61.221

270

61.491

10.732

72.223

595

1.218

1.163

1.270

59.791

            

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

14.587

270

14.857

1.995

16.852

‒ 10

0

0

0

14.723

 

Subsidies (regelingen)

1.560

270

1.830

995

2.825

‒ 10

0

0

0

1.560

 

Gedetineerdenbegeleiding

1.560

270

1.830

995

2.825

‒ 10

0

0

0

1.560

 

Inkomensoverdrachten

540

0

540

0

540

0

0

0

0

540

 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

0

540

0

0

0

0

540

 

Opdrachten

12.487

0

12.487

1.000

13.487

0

0

0

0

12.623

 

Consulaire bijstand

409

0

409

0

409

0

0

0

0

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

5.314

0

5.314

0

5.314

0

0

0

0

5.350

 

Consulaire opleidingen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

400

 

Consulaire informatiesystemen

6.364

0

6.364

1.000

7.364

0

0

0

0

6.464

4.2

Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

16.827

0

16.827

5.191

22.018

630

630

630

630

17.464

 

Opdrachten

15.799

0

15.799

5.191

20.990

630

630

630

630

16.436

 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

0

150

0

0

0

0

150

 

Visumverlening

2.858

0

2.858

‒ 800

2.058

0

0

0

0

2.858

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

0

80

0

0

0

0

80

 

Consulaire informatiesystemen

12.711

0

12.711

5.991

18.702

630

630

630

630

13.348

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.028

0

1.028

0

1.028

0

0

0

0

1.028

 

Bijdragen asiel en migratie

1.028

0

1.028

0

1.028

0

0

0

0

1.028

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.500

0

7.500

875

8.375

125

738

738

738

8.794

 

Subsidies (regelingen)

4.762

0

4.762

‒ 98

4.664

125

738

738

738

8.794

 

Internationaal cultuurbeleid

4.762

0

4.762

‒ 98

4.664

125

738

738

738

8.794

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.738

0

2.738

973

3.711

0

0

0

0

0

 

Internationaal cultuurbeleid

2.738

0

2.738

973

3.711

0

0

0

0

0

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

22.307

0

22.307

2.671

24.978

‒ 150

‒ 150

‒ 205

‒ 98

18.810

 

Subsidies (regelingen)

8.436

0

8.436

1.336

9.772

‒ 724

‒ 724

‒ 779

‒ 672

7.508

 

Instituut Clingendael

2.800

0

2.800

‒ 750

2.050

‒ 750

‒ 750

‒ 750

‒ 750

2.050

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

3.058

0

3.058

2.000

5.058

0

0

0

0

3.058

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

49

0

49

272

321

22

22

22

22

71

 

Publieksdiplomatie

2.229

0

2.229

‒ 186

2.043

0

0

0

0

2.229

 

Onderzoeksprogramma

100

0

100

0

100

0

0

0

0

100

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

200

0

200

0

200

4

4

‒ 51

56

0

 

Opdrachten

10.612

0

10.612

‒ 451

10.161

574

574

574

574

8.256

 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

597

0

597

149

746

74

74

74

74

671

 

Instituut Clingendael

1.150

0

1.150

300

1.450

0

0

0

0

1.000

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

1.000

 

Algemene voorlichting

2.790

0

2.790

‒ 1.400

1.390

0

0

0

0

2.790

 

Koninklijk Huis ¿ inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten

2.000

0

2.000

500

2.500

500

500

500

500

2.500

 

Onderzoeksprogramma

3.075

0

3.075

0

3.075

0

0

0

0

295

 

Bijdrage aan agentschappen

400

0

400

1.000

1.400

0

0

0

0

400

 

Algemene voorlichting

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

400

0

400

0

400

0

0

0

0

400

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.859

0

2.859

786

3.645

0

0

0

0

2.646

 

Europese bewustwording

463

0

463

600

1.063

0

0

0

0

250

 

Publieksdiplomatie

2.396

0

2.396

186

2.582

0

0

0

0

2.396

            
 

Ontvangsten

67.674

0

67.674

11.010

78.684

14.165

13.714

13.358

9.666

82.446

            
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 - Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

            

Art.

Ontvangsten

67.674

0

67.674

11.010

78.684

14.165

13.714

13.358

9.666

82.446

            

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

21.000

0

21.000

‒ 1.500

19.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

19.500

 

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

21.000

0

21.000

‒ 1.500

19.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

19.500

 

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

21.000

0

21.000

‒ 1.500

19.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

19.500

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

45.600

0

45.600

13.310

58.910

16.465

16.014

15.658

11.966

62.672

 

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

45.600

0

45.600

13.310

58.910

16.465

16.014

15.658

11.966

62.672

 

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

45.600

0

45.600

13.310

58.910

16.465

16.014

15.658

11.966

62.672

4.40

Doorberekening Defensie diversen

874

0

874

‒ 800

74

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

74

 

Doorberekening Defensie diversen

874

0

874

‒ 800

74

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

74

 

Doorberekening Defensie diversen

874

0

874

‒ 800

74

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

74

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

200

 

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

200

 

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

200

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt met ruim EUR 13 miljoen. Dit komt met name omdat er wordt geïnvesteerd in informatiesystemen voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen en er verplichtingen zijn aangegaan voor het uitdragen van de Nederlandse waarden en belangen.

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 op artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden zijn voor 72% juridisch verplicht (stand midden april 2024).

Artikelonderdeel 4.1Het budget voor consulaire dienstverlening stijgt. Dit komt omdat er betalingen uit 2023 zijn doorgeschoven naar 2024. Het gaat hierbij om Gedetineerdenbegeleiding (EUR 1 miljoen) en Consulaire Informatiesystemen (EUR 1 miljoen).

Artikelonderdeel 4.2De toename in kosten komt deels omdat betalingen uit 2023 pas in 2024 hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor Visumverlening (EUR 800.000) en Consulaire Informatiesystemen Vreemdelingenbeleid (EUR 6 miljoen). Hierbij is rekening gehouden met de inflatie door een loon- en prijsbijstelling.

Artikelonderdeel 4.3Het budget voor Internationaal Cultuurbeleid neemt toe voor het organiseren van de UNESCO Conferentie in 2024. Dit is ter markering van het 70-jarige jubileum van het Haags verdrag voor bescherming van erfgoed in conflict uit 1954.

Voor 2026 tot en met 2028 komt er jaarlijks EUR 738.000 vrij voor het nieuwe Internationaal Cultuurbeleid en voor koloniale collecties. Deze bijdrage heeft als doel de (internationale) toegankelijkheid van de koloniale collecties in Nederland te bevorderen en de internationale museale samenwerking te versterken. Dit is in het kader van het Herdenkingsjaar en het slavernijverleden.

Na de invasie door Rusland is Oekraïne in 2023 als prioriteitsland aangemerkt in ons Internationale Cultuurbeleid. Hierdoor zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Het culturele budget voor de post in Moskou wordt naar beneden bijgesteld.

Artikelonderdeel 4.4Het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB) dient ter versterking van het buitenlandbeleid van Nederland en wordt in toenemende mate ingezet (EUR 2 miljoen extra in 2024). De afgelopen jaren vond dan ook vanwege vroegtijdige uitputting incidentele ophoging plaats. Vanwege het door de veranderende geopolitieke situatie toegenomen belang meer te investeren in de bilaterale relaties is vastgesteld dat ophoging van het POBB noodzakelijk is.

Clingendael krijgt een opdracht van EUR 300.000 voor het inwinnen van kennis via het China Kennisnetwerk (CKN) en de Rusland/Oost-Europa Kennis Alliantie (REKA) van Clingendael. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft geleid tot een (blijvend) toegenomen vraag naar kennis en expertise inzake Oost-Europa.

Het budget voor het Koninklijk Huis wordt verhoogd met EUR 500.000 door hogere kosten van inkomende en uitgaande staatsbezoeken, werkbezoeken, en het diner en de nieuwjaarsreceptie van het Corps Diplomatique.

Voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties, komt er EUR 600.000 bij voor Europese Bewustwording. Dit is een eindejaarsmarge boeking door een vertraagde inkoopopdracht. Dit betreft de uitvoering van een kamermotie.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 4.20De ontvangsten voor consulaire dienstverlening stijgen met EUR 13 miljoen omdat er meer paspoort en visa aanvragen zijn gedaan. Dit komt door de 10-jaars piek, aangezien documenten die zijn uitgegeven sinds 9 maart 2014 10 jaar geldig zijn. Hiermee heeft BZ een structurele hogere ontvangst van circa EUR 10 miljoen per jaar die hoger zijn dan in de periode voor corona. In 2024 wordt EUR 4 miljoen gedesaldeerd met artikel 7 (apparaat). Bovendien wordt EUR 7,8 miljoen gebruikt om verschillende tegenvallers en intensiveringen op te vangen.

Licence