Base description which applies to whole site

ARTIKEL 17 MEGAPROJECTEN VERKEER EN VERVOER

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

97 762

198 073

153 177

274 459

284 672

304 672

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

107 075

     

Nieuwe mutaties

– 52 238

– 198 073

– 113 177

– 234 459

– 244 672

– 4 672

Stand ontwerpbegroting 2011

152 599

0

40 000

40 000

40 000

300 000

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Programmering ABvM

– 35 541

– 215 166

– 98 177

– 234 459

– 244 672

– 4 672

2

Naar BDU: mobiliteitsprojecten ABvM

– 16 697

– 19 640

– 15 000

   

3

ABvM: FES-uitkomst 2009

 

36 733

    
 

Diversen

      
 

Totaal

– 52 238

– 198 073

– 113 177

– 234 459

– 244 672

– 4 672

Ad 1.

Dit betreft een actualisatie van het project ABvM als gevolg van nieuwe inzichten in de programmering.

Ad 2.

Dit betreft de overboeking naar artikel XII/BDU 39.02 voor de financiële bijdrage die de regio’s voor de mobiliteitsprojecten ABvM van VenW ontvangen. De financiële bijdrage wordt verstrekt door middel van een specifieke ophoging van de brede doeluitkering verkeer en vervoer.

Ad 3.

Dit betreft de verwerking van de uitkomst 2009 van het project ABvM. Deze middelen worden in 2014 weer met het FES verrekend.

Licence