Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

23.663

0

23.663

3.939

27.602

3.659

4.470

5.510

5.217

23.602

            
 

Uitgaven

23.663

0

23.663

3.939

27.602

3.659

4.470

5.510

5.217

23.602

            

1.0

Wetgeving en controle Eerste Kamer

23.663

0

23.663

3.939

27.602

3.659

4.470

5.510

5.217

23.602

 

Institutionele inrichting

18.175

0

18.175

3.621

21.796

3.341

4.152

4.930

4.637

17.804

 

Apparaat Eerste Kamer

18.175

0

18.175

3.621

21.796

3.341

4.152

4.930

4.637

17.804

 

Personele uitgaven

5.023

0

5.023

304

5.327

304

304

304

304

5.327

 

Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer

5.023

0

5.023

304

5.327

304

304

304

304

5.327

 

Materiële uitgaven

465

0

465

14

479

14

14

276

276

471

 

Verenigde vergadering

465

0

465

14

479

14

14

276

276

471

            
 

Ontvangsten

140

0

140

0

140

0

0

0

0

140

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Dit betreft de financiële regeling ondersteuningsbudget fracties. De regeling wordt gezien als een reparatie van een historisch scheefgegroeide situatie en wordt door de Kamer noodzakelijk geacht gelet op de toenemende complexiteit van wetgeving. Alle fracties kunnen voor 1 fte aan medewerkers in dienst nemen.

Daarnaast zal, door de vertraging van de verbouwing van het Binnenhof, de Eerste Kamer langer in de tijdelijke huisvesting verblijven dan waar in eerdere planning rekening mee was gehouden. De tijdelijke huisvesting is groter en er worden meer voorzieningen en capaciteit ingezet.

Ook is het afgelopen jaar gebleken dat een verdere professionalisering volgens wet- en regelgeving op het gebied van informatievoorziening noodzakelijk is, waarbij de werkzaamheden die voorvloeien uit de Archiefwet en de Wet open overheid op structurele basis in de organisatie geborgd zijn vanaf 2024.

Tot slot betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge.

Licence