Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

117.329

120.018

1.714

‒ 1.154

120.578

      

Uitgaven:

117.329

120.018

1.714

‒ 1.154

120.578

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

92%

      

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

52.758

55.447

743

‒ 3.588

52.602

Bijdragen aan agentschappen

52.758

55.447

743

‒ 3.588

52.602

RVB (Bijdragen voor huisvesting Koninklijk Huis)

15.713

15.713

227

‒ 49

15.891

RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)

22.798

25.487

372

‒ 3.933

21.926

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

2.884

2.884

0

0

2.884

RVB (Bijdragen voor monumenten)

4.791

4.791

144

‒ 126

4.809

RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)

6.572

6.572

0

520

7.092

      

9.2 Beheer materiële activa

64.571

64.571

971

2.434

67.976

Opdrachten

6.987

6.987

‒ 6.987

0

0

Onderhoud- en beheerkosten

6.987

6.987

‒ 6.987

0

0

Bekostiging

45.860

45.860

‒ 45.860

0

0

Zakelijke lasten

45.860

45.860

‒ 45.860

0

0

Bijdragen aan agentschappen

11.724

11.724

53.818

2.434

67.976

RVB (onderhoud en beheerkosten)

0

0

7.092

0

7.092

RVB ( zakelijke lasten)

0

0

46.524

2.434

48.958

RVB

11.724

11.724

202

0

11.926

      

Ontvangsten

99.782

99.782

0

27.899

127.681

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdragen aan agentschappen

RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)

Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstukken II, 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar de begroting van de Eerste Kamer (Hoofdstuk IIA).

9.2 Beheer materiële activa

Bijdragen aan agentschappen

RVB ( zakelijke lasten)

Het betreft een correctie voor de afrekening over 2018.

Ontvangsten

Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).

Licence