Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Departement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

50.214

71.376

62.363

5.753

139.492

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

62.073

91.226

2.551

5.264

99.041

97.01 Algemeen departement

57.073

86.226

2.551

5.264

94.041

Opdrachten

28.815

57.968

58

5.264

63.290

- Regeringsvliegtuig

6.737

35.052

 

3.150

38.202

- DCC

7.069

7.119

434

409

7.962

- Onderzoeken PBL

2.345

3.405

525

2.389

6.319

- Overige

12.664

12.392

‒ 901

‒ 684

10.807

Subsidies

1.255

1.255

‒ 223

 

1.032

- Overige

1.255

1.255

‒ 223

 

1.032

Bijdrage aan agentschappen

21.765

21.765

2.716

 

24.481

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.632

2.632

74

 

2.706

- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.476

12.476

242

 

12.718

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.370

 

2.583

- Overige

6.444

6.444

30

 

6.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.238

5.238

  

5.238

- StAB

5.238

5.238

  

5.238

97.02 Sanering Thermphos

5.000

5.000

  

5.000

Subsidies

5.000

5.000

  

5.000

- Sanering Thermphos

5.000

5.000

  

5.000

Ontvangsten

1.101

1.901

 

148

2.049

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.

Uitgaven

Opdrachten

De hogere uitgaven zijn overwegend het gevolg van hogere exploitatiekosten en noodzakelijke aangeschafte reserveonderdelen in 2019 voor het nieuwe Regeringsvliegtuig. Daarnaast zijn er door PBL opdrachten aanvaard voor o.a. het Werkprogramma Circulaire Economie, Beschouwingen m.b.t. Biomassa en het meerjarige programma Regio Portefeuille LNV (2019-2020).

Licence