Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Beleidswijzigingen

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. 26 Bijdrage investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

5.259.841

6.387.709

7.795.954

7.564.932

7.582.089

7.417.229

7.622.385

Uitgaven:

5.259.841

6.387.709

7.795.954

7.564.932

7.582.089

7.417.229

7.622.385

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

4.604.822

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.146

6.504.240

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

655.019

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.083

1.118.145

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenW.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het IF (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12

Hoofdwegennet

2.511.391

3.026.512

2.836.186

2.930.410

2.662.084

3.016.955

2.650.172

2.667.747

12.01

Verkeersmanagement

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

12.03

Aanleg

564.280

1.393.840

1.130.461

1.177.846

956.140

1.432.379

1.119.891

1.191.604

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

672.417

371.112

470.583

416.348

477.876

335.887

328.653

327.085

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

13

Spoorwegen

1.841.248

1.814.000

1.875.026

1.723.732

1.712.325

1.613.997

1.617.992

1.395.817

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

13.03

Aanleg

249.968

264.877

357.751

286.786

229.109

163.791

168.766

– 54.836

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

13.07

Rente en aflossing

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

13.08

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

14

Regionaal, lokale infrastructuur

199.832

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

166.909

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

0

0

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

32.923

40.955

5.854

990

45.677

0

0

0

                   

15

Hoofdvaarwegennet

796.244

1.185.804

1.038.016

982.625

847.779

762.574

714.252

703.769

15.01

Verkeersmanagement

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

15.03

Aanleg

90.911

258.526

207.280

259.682

130.329

75.576

50.923

68.790

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

15.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

17

Megaprojecten

222.507

620.048

628.527

827.914

849.542

751.301

434.335

458.072

17.02

Betuweroute

4.615

4.807

1.210

1.210

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

1.674

2.188

6.435

6.475

0

0

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

23.267

17.475

969

255

255

255

255

255

17.07

ERTMS

94.594

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

17.08

ZuidasDok

– 30.551

115.921

176.087

124.654

120.151

58.592

– 18.604

17.284

17.10

PHS

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

                   

18

Overige uitgaven

– 72.994

893

787

0

0

0

0

0

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

– 78.728

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

5.730

893

787

0

0

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

4

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

18.16

Resevering Omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.000

81.897

100.626

100.171

190.135

357.661

467.760

543.376

20.01

Verkenningen

2.000

4.000

7.900

6.304

50.000

193.526

222.000

278.057

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

20.03

Reserveringen

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

20.04

Generieke investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

20.05

Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

0

22.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

Totaal

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

   

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

12

Hoofdwegennet

2.501.228

2.407.242

1.767.097

2.041.637

2.074.743

1.328.829

1.340.201

12.01

Verkeersmanagement

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

12.03

Aanleg

1.091.914

1.088.701

167.018

478.319

650.211

36.095

32.816

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

340.673

299.302

298.350

255.484

78.846

282.285

296.961

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

12.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

                 

13

Spoorwegen

1.338.306

1.330.403

1.294.804

1.301.654

1.333.844

1.327.121

1.262.208

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

13.03

Aanleg

– 125.111

– 151.533

– 161.446

– 108.393

– 77.314

– 133.959

– 198.193

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

13.07

Rente en aflossing

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

13.08

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

                 

14

Regionaal, lokale infrastructuur

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

                 

15

Vaarwegen

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

15.01

Verkeersmanagement

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

15.03

Aanleg

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

15.07

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

                 

17

Megaprojecten

341.024

343.681

535.616

238.068

157.838

3.704

0

17.02

Betuweroute

0

0

0

0

0

0

0

17.03

Hogesnelheidslijn-Zuid

0

0

0

0

0

0

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

255

255

59.160

0

0

0

0

17.07

ERTMS

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

17.08

ZuidasDok

3.003

9.185

211.081

975

0

0

0

17.10

PHS

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

                 

18

Overige uitgaven

0

0

0

0

0

445.202

445.202

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02

Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

0

0

0

0

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

18.07

Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

445.202

445.202

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

                 

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

20.01

Verkenningen

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

20.03

Reserveringen

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

20.04

Generieke investeringsruimte

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

20.05

Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Totaal

5.345.762

5.269.724

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Investeren in waterveiligheid

298.630

241.324

281.273

326.269

477.714

295.095

436.596

1.01 Grote projecten waterveiligheid

142.122

64.061

14.393

67.610

88.333

8.480

110.724

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.112

171.053

261.763

254.769

386.393

284.315

323.872

1.03 Studiekosten

9.396

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

                 

2

Investeren in zoetwatervoorziening

26.425

22.244

47.854

42.784

1.546

2.764

2.057

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.993

19.504

44.504

40.264

1.461

2.341

2.057

2.03 Studiekosten

3.432

2.740

3.350

2.520

85

423

0

                 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

191.818

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

3.01 Watermanagement

7.219

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

184.599

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

                 

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

                 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.242

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

5.01 Apparaat

210.597

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

5.02 Overige uitgaven

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

5.03 Investeringsruimte

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

5.04 Reserveringen

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

                 

7

Investeren in waterkwaliteit

41.999

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

23.557

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.000

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

13.442

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

                 

Totaal

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

   

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1

Investeren in waterveiligheid

368.113

380.161

321.390

326.100

379.672

362.611

104.513

170.522

1.01 Grote projecten waterveiligheid

0

664

0

0

0

0

0

0

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

366.113

377.497

319.390

324.100

377.672

360.611

102.513

168.522

1.03 Studiekosten

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

   
                       

2

Investeren in zoetwatervoorziening

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

   

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

2.03 Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

0

   
                       

3

Beheer, onderhoud en vervanging

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

3.01 Watermanagement

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

   

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

                       

4

Experimenteren cf art. III Deltawet

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

   

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

                       

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

5.01 Apparaat

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

   

5.02 Overige uitgaven

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

   

5.03 Investeringsruimte

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

   

5.04 Reserveringen

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

0

   
                       

7

Investeren in waterkwaliteit

76.114

75.129

74.720

0

0

0

0

0

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

74.114

75.129

74.720

0

0

0

0

0

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.000

0

0

0

0

0

0

0

   
                       

Totaal

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

   
Licence