Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 97 Algemeen Departement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

50.214

71.376

139.492

2.578

142.070

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

62.073

91.226

99.041

‒ 19.299

79.742

97.01 Algemeen departement

57.073

86.226

94.041

‒ 19.299

74.742

Opdrachten

28.815

57.968

63.290

‒ 19.156

44.134

- Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig

6.737

35.052

38.202

‒ 16.223

21.979

- Waarvan bijdrage aan DCC

7.069

7.119

7.962

‒ 278

7.684

- Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL

2.345

3.405

6.319

‒ 1.108

5.211

- Waavan Overige

12.664

12.392

10.807

‒ 1.547

9.260

Subsidies

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

- Overige

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

Bijdrage aan agentschappen

21.765

21.765

24.481

0

24.481

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.632

2.632

2.706

 

2.706

- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.476

12.476

12.718

 

12.718

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.583

 

2.583

- Overige

6.444

6.444

6.474

 

6.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.238

5.238

5.238

‒ 111

5.127

- StAB

5.238

5.238

5.238

‒ 111

5.127

97.02 Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

0

5.000

Subsidies

5.000

5.000

5.000

0

5.000

- Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

 

5.000

Ontvangsten

1.101

1.901

2.049

‒ 1.105

944

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden.

Uitgaven

97.01 Algemeen DepartementDe lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL.

Licence