Base description which applies to whole site

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

           
 

Programma-uitgaven

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

 

Waarvan juridisch verplicht

85%

   

92%

    

36.2

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Overige bijdragen agentschappen

319

0

319

11

330

11

11

11

11

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Instituut Fysieke Veiligheid

28.847

0

28.847

1.898

30.745

1.498

1.498

1.498

1.498

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

169.693

0

169.693

2.927

172.620

2.930

2.930

2.930

2.930

 

Overige Bijdrage medeoverheden

26.951

0

26.951

‒ 2.216

24.735

386

465

465

465

 

Subsidies

         
 

Nederlands Rode Kruis

1.257

0

1.257

34

1.291

34

35

35

35

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.266

0

1.266

16

1.282

16

16

16

16

 

Overige Subsidies

2.426

0

2.426

299

2.725

299

299

299

299

 

Opdrachten

         
 

Project NL-Alert

5.465

0

5.465

‒ 1.000

4.465

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

NCSC

8.730

0

8.730

‒ 820

7.910

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.593

0

8.593

‒ 1.212

7.381

‒ 133

‒ 140

‒ 140

‒ 140

           

36.3

Onderzoeksraad voor Veiligheid

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.880

0

12.880

295

13.175

296

296

296

296

           
 

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence