Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

75.215

156.412

6.180

‒ 162.259

333

Uitgaven

74.622

156.078

3.140

‒ 159.218

0

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

20.01 Verkenningen

7.900

12.786

‒ 1.574

‒ 11.212

0

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

    

0

20.03 Reserveringen

66.722

139.576

8.430

‒ 148.006

0

20.03.01 Gebiedsprogramma's

17.722

36.500

 

‒ 36.500

0

20.03.02 Overige reserveringen

49.000

103.076

8.430

‒ 111.506

0

20.04 Generieke Investeringsruimte

     

0

20.05 Investeringsruimte

 

3.716

‒ 3.716

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

 

1.046

‒ 1.046

 

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

 

2.670

‒ 2.670

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

   

0

0

Ontvangsten

    

0

20.09 Ontvangsten

     
Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals degebiedsprogramma’s Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

Licence