Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

124.928

133.957

4.333

‒ 3.969

134.321

      

Uitgaven

124.928

133.957

4.333

‒ 3.969

134.321

      

Institutionele inrichting

85.101

94.130

3.258

‒ 4.500

92.888

Apparaat Tweede Kamer

82.778

91.807

3.198

‒ 4.500

90.505

Onderzoeksbudget

2.323

2.323

60

0

2.383

Materiële uitgaven

39.827

39.827

1.075

531

41.433

Drukwerk

1.859

1.859

33

0

1.892

Fractiekosten

35.495

35.495

894

0

36.389

Uitzending leden

448

448

8

0

456

Parlementaire enquêtes

0

0

88

531

619

Bijdrage ProDemos

2.025

2.025

52

0

2.077

      

Ontvangsten

3.966

3.639

0

0

3.639

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben geleid tot vertraging in de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de instandhouding van het Binnenhof. Hierdoor is de planning van de uitvoering van de werkzaamheden gekoppeld aan het uitstel van de renovatie verschoven.

Het project van de tijdelijke huisvesting heeft een vertraging opgelopen waardoor de laatste betalingen bij het project AV voor de tijdelijke huisvesting naar achteren geschoven is. De laatste betalingen vinden plaats bij ingebruikname nadat men het pand in kan trekken.

Materiele uitgaven

Dit jaar is gestart met de voorbereiding van de parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag en is van start gegaan met de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen. De parlementaire ondervraging Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is afgerond. Voor deze parlementaire enquêtes worden middelen toegevoegd aan de begroting.

Licence