Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

115.178

9.750

124.928

9.029

133.957

1.530

‒ 350

‒ 350

‒ 350

          

Uitgaven

115.178

9.750

124.928

9.029

133.957

1.530

‒ 350

‒ 350

‒ 350

3.1 Apparaat Tweede Kamer

81.293

1.485

82.778

9.029

91.807

1.530

‒ 350

‒ 350

‒ 350

3.2 Onderzoeksbudget

2.323

0

2.323

0

2.323

0

0

0

0

3.3 Drukwerk

1.859

0

1.859

0

1.859

0

0

0

0

3.4 Fractiekosten

27.230

8.265

35.495

0

35.495

0

0

0

0

3.5 Uitzending leden

448

0

448

0

448

0

0

0

0

3.7 Bijdrage ProDemos

2.025

0

2.025

0

2.025

0

0

0

0

    

0

     

Ontvangsten

3.966

0

3.966

‒ 327

3.639

‒ 327

‒ 327

‒ 327

‒ 327

Toelichting

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Uitstel renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer ondervindt, door het uitstel van de renovatie van het Binnenhof, de consequenties van het langer gehuisvest blijven aan het Binnenhof. De afgelopen jaren zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld met het oog op verhuizing in 2020. Een deel van deze vervangingsinvesteringen wordt nu alsnog gedaan. De aanvullende middelen die hier voor benodigd zijn, zijn aan de begroting toegevoegd op het artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet.

Kasschuif tijdelijke huisvesting

De Staten-Generaal neemt € 5,7 mln. middels een kasschuif uit 2019 mee naar 2020. Deze middelen voor vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering van de tijdelijke huisvesting zijn in 2019 niet tot besteding gekomen vanwege de vertraging op het Binnenhofproject.

Beveiliging

Door aangescherpte beveiligingsvoorschriften op het Binnenhofterrein neemt de Tweede Kamer extra beveiligingsmedewerkers aan. De middelen hiervoor t/m 2021 worden toegevoegd aan de begroting. Een deel hiervan is reeds toegevoegd aan artikel 3. De resterende middelen die hier voor benodigd zijn, zijn aan de begroting toegevoegd op artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet.

Licence