Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Op artikel 3 is in 2020 circa € 1,3 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,3 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 0,2 mln. minder gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

De onderschrijding op zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget komt doordat zowel het aantal gepubliceerde pagina's als ook de tarieven van de SDU lager zijn uitgevallen.

Daarnaast zijn door de coronacrisis op een aantal posten, die regulier wel tot uitputting zouden komen, onderschrijdingen ontstaan. Dit betreft zaken zoals het niet doorgaan van evenementen die de Kamer organiseert, diverse uitzendingen van leden van de Kamer en het niet doorgang vinden van opleidingen.

Licence