Base description which applies to whole site

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgelden

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

13.416

13.780

0

0

13.780

       

Uitgaven

13.416

13.780

0

0

13.780

waarvan juridisch verplicht

100%

    
       

Bijdrage aan agentschappen

13.416

13.780

0

0

13.780

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.416

13.780

  

13.780

       

Ontvangsten

226.628

244.236

0

10.000

254.236

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven.

Toelichting

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.

Licence