Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

77.439

74.876

0

0

74.876

       

Uitgaven

77.439

74.876

0

0

74.876

waarvan juridisch verplicht

100%

    
       

Inkomensoverdracht

71.987

72.382

0

0

72.382

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.611

3.909

  

3.909

Deeltijd vo (R)

2.238

2.597

  

2.597

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.181

4.912

  

4.912

Meerderjarige scholieren vo (R)

56.400

57.502

  

57.502

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.557

3.462

  

3.462

Leningen

3.025

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

3.025

0

  

0

Bijdrage aan agentschappen

2.427

2.494

0

0

2.494

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

2.427

2.494

  

2.494

       

Ontvangsten

3.872

3.279

0

0

3.279

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

0

  

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R )

215

327

  

327

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R )

3.657

2.952

  

2.952

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Licence