Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 17 Algemeen kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

43.309

70.644

5.790

98

76.532

Uitgaven

60.451

80.253

4.763

223

85.239

      

1 Algemeen departement

53.751

73.435

4.822

282

78.539

Opdrachten

30.284

49.375

2.110

282

51.767

Van A naar Beter

1.790

1.973

542

‒ 405

2.110

Onderzoeken KIS

685

1.587

‒ 499

‒ 60

1.028

Ext. Juridische adv.

1.462

1.552

0

0

1.552

Onderzoeken PBL

2.286

3.921

2.081

241

6.243

Onderzoeken ANVS

3.581

3.844

405

459

4.708

Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.169

7.295

0

0

7.295

Regeringsvliegtuig

9.183

25.567

0

1.119

26.686

Overige Opdrachten

4.128

3.636

‒ 419

‒ 1.072

2.145

Subsidies

1.328

1.328

‒ 219

0

1.109

Subsidies KIS

1.328

1.328

‒ 219

0

1.109

Bijdragen aan agentschappen

22.139

22.732

3.040

0

25.772

Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.737

13.118

0

0

13.118

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

218

2.390

0

2.608

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.713

2.806

0

0

2.806

Waarvan bijdrage aan agentschap RIVM

6.476

6.590

650

0

7.240

      

2 Sanering Thermphos

6.700

6.818

‒ 59

‒ 59

6.700

Subsidies

6.700

6.818

‒ 59

‒ 59

6.700

Sanering Thermphos

6.700

6.818

‒ 59

‒ 59

6.700

      

Ontvangsten

1.101

2.895

0

0

2.895

Verplichtigen

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2020 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Opdrachten

Regeringsvliegtuig

Het extra incidentele budget dat noodzakelijk is voor het regeringsvliegtuig is onder andere het gevolg van niet-voorziene, noodzakelijke aanpassingen aan het vliegtuig, kosten voor reserveonderdelen en de inzet van extra crew voor lange vluchten.

Overige opdrachten

De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van een aantal onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2021 als gevolg van COVID19.

Licence