Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3: Sociale vooruitgang

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

1 366 461

0

1 366 461

843 098

2 209 559

‒ 364 598

‒ 86 002

‒ 25 196

‒ 5 002

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

764 679

0

764 679

‒ 13 180

751 499

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

97%

   

97%

    
           

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

421 784

0

421 784

0

421 784

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

SRGR en hiv/aids

117 778

 

117 778

‒ 8 500

109 278

 

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

75

 

75

0

75

    
           
 

Opdrachten

         
 

SRGR en hiv/aids

14 478

 

14 478

0

14 478

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

110

 

110

0

110

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

WHO/PAHO

6 713

 

6 713

0

6 713

    
 

Gezondheidszorg

   

0

     
 

SRGR en hiv/aids

115 692

 

115 692

500

116 192

2 000

2 000

2 000

2 000

 

UNFPA

60 000

 

60 000

‒ 2 000

58 000

‒ 2 000

   
 

UNAIDS

20 000

 

20 000

0

20 000

    
 

Partnershipprogramma WHO

12 013

 

12 013

0

12 013

    
 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

51 925

 

51 925

0

51 925

    
 

UNICEF

7 000

 

7 000

0

7 000

    
 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

16 000

 

16 000

10 000

26 000

    
           

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52 439

0

52 439

‒ 1 979

50 460

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Vrouwenrechten

33 766

 

33 766

‒ 2 679

31 087

1 250

1 000

  
           
 

Opdrachten

         
 

Vrouwenrechten

500

 

500

0

500

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

200

 

200

0

200

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Vrouwenrechten

11 973

 

11 973

700

12 673

‒ 1 250

‒ 1 000

  
 

UNWOMEN

6 000

 

6 000

0

6 000

    
           

3.3

Maatschappelijk middenveld

180 531

0

180 531

‒ 10 601

169 930

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Twinningsfaciliteit Suriname

1 700

 

1 700

0

1 700

    
 

Versterking maatschappelijk middenveld

155 833

 

155 833

‒ 10 601

145 232

‒ 1 449

‒ 1 270

‒ 470

‒ 470

           
 

Opdrachten

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

11 000

 

11 000

‒ 2 895

8 105

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

11 998

 

11 998

2 895

14 893

1 449

1 270

470

470

           

3.4

Onderwijs

109 925

0

109 925

‒ 600

109 325

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

 

1 500

0

1 500

    
           
 

Garanties

         
 

Onderwijs

40 375

 

40 375

0

40 375

    
           
 

Opdrachten

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

 

1 500

0

1 500

    
 

Hoger Onderwijs

38 300

 

38 300

7 400

45 700

8 000

8 000

8 000

8 000

           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Onderwijs

18 250

 

18 250

‒ 8 000

10 250

‒ 8 000

‒ 8 000

‒ 8 000

‒ 8 000

 

Global partnership for education

10 000

 

10 000

0

10 000

    
           
Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 3 Sociale ontwikkeling is het verplichtingenbudget verhoogd. Deze verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van de subsidietenders voor de nieuwe subsidiekaders voor Versterking Maatschappelijk Middenveld (Power of Voices), Power of Women, Women, Peace and Security en het SRGR-Partnerschap fonds van waaruit in 2020 nieuwe subsidies worden verstrekt. Voor een gedeelte zal de verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 worden gecompenseerd door een verlaging van het verplichtingenbudget in 2021 en 2022.

In 2020 worden ook door de posten nieuwe verplichtingen aangegaan op het gebied van SRGR. Hiervoor is onder andere in Ethiopië, Niger en Burkina Faso het verplichtingenbudget voor 2020 naar boven bijgesteld. Ook wordt in Mozambique het Hands off! programma van het Aids fonds verlengd naar vijf jaar.

Uitgaven

Artikel 3.1

Ten aanzien van de eerste COVID-19 respons is er op artikel 3.1 SRGR EUR 10 miljoen vrijgemaakt voor Versterking van gezondheidssystemen, moeder en kindzorg via de Wereldbank.

Artikel 3.2

Het uitgavenbudget voor Vrouwenrechten en gendergelijkheid is in 2020 verlaagd vanwege de benodigde dekking voor de eerste snelle respons op COVID-19. Deze verlaging wordt opgevangen door geplande eerste betalingen voor de nieuwe subsidiekaders deels uit te stellen naar 2021.

Artikel 3.3

Het uitgavenbudget voor het maatschappelijk middenveld is in 2020 verlaagd vanwege de benodigde dekking voor de eerste snelle respons op COVID-19. Deze verlaging wordt opgevangen door geplande eerste betalingen voor de nieuwe subsidiekaders deels uit te stellen naar 2021.

Artikel 3.4

Geen opmerkingen.

Licence