Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Op artikel 4 is in 2020 circa € 0,6 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,6 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

In 2020 was er sprake van een verminderde hoeveelheid aan interparlementaire betrekkingen. Er zijn minder uitzendingen van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal geweest evenals minder ontvangsten van buitenlandse parlementsleden.

Licence