Base description which applies to whole site

2.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en de uitgaven worden met € 5,5 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

Er is in totaal voor € 5,6 miljoen minder uitgegeven op inkomensoverdrachten. Dit komt met name doordat de uitgaven voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs € 5,1 miljoen lager zijn dan geraamd. Dit komt door lagere studentenaantallen dan geraamd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,9 miljoen verlaagd.

Licence