Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Uitgaven

InkomensoverdrachtenIn de laatste maanden van 2020 zijn meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen toegekend dan verwacht, waardoor sprake is van een overrealisatie van € 17 miljoen op het budget Nationaal Fonds Ereschuld.

Personele uitgavenDe uitgaven voor overige personele exploitatie zijn € 11,8 miljoen lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan de Werkkostenregeling (WKR) (€ 3,8 miljoen). COVID-19 heeft er tevens aan bijgedragen dat er minder is uitgegeven aan opleidingen (€ 3,5 miljoen) en dienstreizen (€ 2,9 miljoen).

Instandhouding infrastructuurAls gevolg van achterstallig onderhoud aan de infrastructuur en de gebouwen waren de uitgaven voor niet-planbaar onderhoud en reparaties € 15,3 miljoen hoger dan geraamd.

Overige materiële exploitatie De realisatie van het budget voor de overige materiële exploitatie is € 23 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt grotendeels verklaard door herwaardering van € 15,5 miljoen van de voorraad termijnvaluta. Daarnaast is er minder uitgegeven aan transport (€ 5 miljoen).

Licence