Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is in 2020 € 4,1 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Bij de personele HGIS-budgetten is er (€ 1,1 mln) meer uitgegeven dan begroot.

  • Bij het kerndepartement is er (€ 5,8 mln) meer uitgegeven door o.a. verhoging van lonen van rijksambtenaren, thuiswerkvergoeding, extra personeel.

  • Er is (€ 1,4 mln) minder gebruik gemaakt van sociale voorzieningen.

  • Er is (€ 1,3 mln) minder uitgegeven dan begroot bij overige personele uitgaven.

Materiële uitgaven

Er is in 2020 € 15,6 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Bij het kerndepartement is er (€ 8,2 mln) minder uitgegeven dan verwacht door o.a. het thuiswerken. Vanaf het tweede kwartaal wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar waren gesteld voor het personeel.

  • Bij het materiële budget van de buitendiensten wordt er (€ 3,5 mln) minder uitgegeven dan verwacht door o.a. het thuiswerken. Vanaf het tweede kwartaal wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar waren gesteld voor het personeel.

  • Bij het materiële budget aan bijdrage DICTU wordt er (€ 3,7 mln) minder uitgegeven dan verwacht door o.a. een terugbetaling van een deel van de dienstverleningsovereenkomst 2019.

Ontvangsten

Er zijn in 2020 meer ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat de toezichtskosten zijn gestegen voor warmte, elektriciteit en gas.

Licence