Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 5 Werkloosheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 6,7 miljoen lager en de gerealiseerde uitgaven zijn € 5,9 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Deze onderputting is met name ontstaan op de volgende budgetten:

Bij de subsidie experimenten 50 plus is op de verplichtingen een onderuitputting van € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat verplichtingenruimte ontstond door lagere declaraties en subsidievaststellingen dan waarvoor eerder subsidie was verleend.

Op de bijdrage aan het UWV voor de scholing WW is een onderuitputting van € 1,5 miljoen, zowel bij de verplichtingen als de uitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 minder gebruik is gemaakt van deze regeling.

De bijdrage van het UWV voor de crisisdienstverlening als gevolg van de corona van € 4,0 miljoen is niet gestart in 2020 en daarom niet verplicht en uitbetaald.

Licence