Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1

326.983

326.984

0

326.984

0

0

0

0

          

Uitgaven

28.517

326.983

355.500

0

355.500

0

0

0

0

          

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Leningen

         

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

28.517

0

0

0

0

          

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao en Sint Maarten en Aruba

0

326.983

326.983

0

326.983

0

0

0

0

Leningen

         

Leningen aan Aruba

0

239.420

239.420

0

239.420

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

0

87.563

87.563

0

87.563

0

0

0

0

          

Ontvangsten

37.896

0

37.896

0

37.896

0

0

0

0

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100,0% juridisch verplicht.

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op begrotingsartikel 5.

Licence