Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

326.984

735.154

173.000

‒ 1.800

906.354

      

Uitgaven

355.500

763.670

0

‒ 1.800

761.870

      

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

   

0

 

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

      

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao en Sint Maarten en Aruba

326.983

735.153

0

‒ 1.800

733.353

Leningen

     

Leningen aan Aruba

239.420

416.800

0

‒ 1.800

415.000

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

87.563

318.353

0

0

318.353

      

Ontvangsten

37.896

37.896

‒ 3.235

0

34.661

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt in 2021 een wisselkoerstegenvaller op de renteontvangsten over de uitstaande leningen gerealiseerd. De compensatie hiervoor komt uit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao en Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen aan Aruba

Op basis van de risicoregeling vallen de totale verplichting en kasuitgaven van de rentevoordeellening aan Aruba € 5,3 mln. lager uit. Voor 2021 is dit € 1,8 mln. Voor 2022 is dit € 3,5 mln.

Licence