Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

664.006

 

664.006

14.671

678.677

6.922

6.747

6.397

6.386

                   

Uitgaven

664.284

 

664.284

14.671

678.955

6.922

6.747

6.397

6.386

waarvan juridisch verplicht

92%

 

92%

           
                   

Opdrachten

23.525

 

23.525

‒ 950

22.575

462

445

445

446

- gereedstelling

23.525

 

23.525

‒ 950

22.575

462

445

445

446

Personele uitgaven

623.152

 

623.152

12.418

635.570

6.022

5.858

5.547

5.498

- waarvan eigen personeel

525.043

 

525.043

7.487

532.530

4.192

4.091

3.893

3.893

- waarvan externe inhuur

     

1.898

1.898

       

- waarvan overige personele exploitatie

98.109

 

98.109

3.033

101.142

1.830

1.767

1.654

1.605

Materiële uitgaven

17.607

 

17.607

3.203

20.810

438

444

405

442

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan instandhouding IT

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

17.607

 

17.607

3.203

20.810

438

444

405

442

                   

Apparaatsontvangsten

12.032

 

12.032

1.580

13.612

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 7,5 miljoen). Het budget is verhoogd met € 5,9 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. De toename van het budget is verder het gevolg van aanvullend budget voor stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 3,9 miljoen) en interne overhevelingen tussen defensieonderdelen van € 1,1 miljoen. Deze overhevelingen betreffen onder andere verlenging proeftuin Alternatieve aanstellingsvormen Volkel en tijdelijke capaciteit voor Defensie Inlichtingen & Veiligheids Instituut. Ten slotte is het budget voor eigen personeel verlaagd met € 3,5 miljoen door de overrealisatie op het betreffende budget in 2020, welke doorwerkt op het budget in 2021.

Licence