Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 83,0 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

In de vorige jaren zijn meerjarige contracten voor vliegeropleidingen afgesloten die voldoende bleken voor de behoefte in 2021, dus bleek het in 2021 niet nodig een nieuwe verplichting aan te gaan.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 8,8 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht als gevolg van het in lijn brengen van de betalingen voor Foreign Military Sales met de afgenomen goederen en diensten voor de vliegeropleidingen in 2021. Met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 X, nr. 49) is een overschrijding van de tweede suppletoire begroting met € 16 miljoen gemeld.

Licence