Base description which applies to whole site
+

3.2 Beleidsartikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en ketens

Tabel 5 Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

514 813

0

514 813

247 379

762 192

‒ 16 645

36 412

5 378

‒ 12 682

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

735 277

0

735 277

‒ 8 181

727 096

‒ 2 000

0

20

0

 

waarvan juridisch verplicht

93%

   

100%

    
           

2.1

Voedselzekerheid

321 095

0

321 095

4 352

325 447

8 974

13 671

12 271

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

26 000

0

26 000

‒ 10 650

15 350

‒ 15 615

‒ 16 495

‒ 14 345

‒ 7 695

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

39 800

0

39 800

‒ 6 675

33 125

0

0

0

1 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

2 000

0

2 000

0

2 000

‒ 1 000

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

23 000

0

23 000

‒ 9 100

13 900

327

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

37 000

0

37 000

‒ 13 000

24 000

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

11 450

0

11 450

‒ 4 950

6 500

‒ 5 000

‒ 5 000

‒ 5 000

‒ 5 000

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 000

0

4 000

‒ 267

3 733

245

‒ 396

238

445

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Voedselzekerheid

160 850

0

160 850

2 489

163 339

6 420

6 150

4 500

‒ 250

 

Realiseren Ecologische Houdbare Voedselsystemen

0

0

0

3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

17 195

0

17 195

4 805

22 000

‒ 3 000

0

0

0

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

14 000

0

14 000

12 000

26 000

6 000

6 000

6 000

6 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

0

4 000

8 500

12 500

0

0

0

6 000

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 200

0

‒ 18 200

18 200

0

19 597

24 412

21 878

0

           
           

2.2

Water

193 714

0

193 714

‒ 5 819

187 895

‒ 5 095

‒ 6 347

‒ 5 688

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Waterbeheer

21 000

0

21 000

‒ 4 349

16 651

‒ 8 955

‒ 10 047

‒ 5 088

0

 

Drinkwater en sanitatie

20 459

0

20 459

0

20 459

0

0

0

600

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Waterbeheer

91 700

0

91 700

‒ 5 910

85 790

1 160

1 900

‒ 600

‒ 600

 

Drinkwater en sanitatie

58 555

0

58 555

4 440

62 995

2 700

1 800

0

0

           

2.3

Klimaat

220 468

0

220 468

‒ 6 714

213 754

‒ 5 879

‒ 7 324

‒ 6 563

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Klimaat algemeen

32 400

0

32 400

0

32 400

0

0

0

0

 

Hernieuwbare energie

35 000

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

0

40 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Contributie IZA/IZT

357

0

357

0

357

0

0

0

0

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 150

0

1 150

0

1 150

0

0

0

0

 

Klimaat algemeen

83 561

0

83 561

‒ 5 856

77 705

‒ 5 021

‒ 6 466

‒ 5 705

858

 

Hernieuwbare energie

17 000

0

17 000

0

17 000

0

0

0

0

 

UNEP

8 000

0

8 000

‒ 858

7 142

‒ 858

‒ 858

‒ 858

‒ 858

           
Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget ligt vooral op het gebied van voedselzekerheid en water met het accent van de verhoging in 2021. De verhoging komt enerzijds door diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. Anderzijds is verplichtingenruimte ter beschikking gesteld voor diverse programma’s die als gevolg van COVID-19 in 2020 vertraging opliepen in Ethiopië, Nigeria, Zuid-Soedan en Rwanda.

Daarnaast neemt het verplichtingenbudget voor water in 2021 aanzienlijk toe door de verstrekking van subsidies voor nieuwe activiteiten in het kader van integraal waterbeheer waaronder met IHE Delft en aan het regionale programma Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA-2). Ook worden er verplichtingen afgesloten op het gebied van integraal waterbeheer en drinkwater en sanitatie voor bijdragen aan organisaties met activiteiten in onder andere Zuid-Soedan en Mali.

Tenslotte neemt het verplichtingenbudget voor artikel 2.3 Klimaat parallel aan de verlaging van het uitgavenbudget voor de bijdrage van UN Environment Programme (UNEP) in 2022 en 2025 af. De bijdrage overeenkomst met UNEP wordt om de vier jaar vernieuwd.

Uitgaven

Artikel 2.1

Het uitgavenbudget voor voedselzekerheid neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting per saldo t/m 2024 jaarlijks toe. Het saldo onder ‘nog te verdelen’ als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en geheel verwerkt in diverse instrumenten binnen artikel 2. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd in verband met een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname, die zijn opgenomen onder artikelonderdeel 5.2 Overig Armoedebeleid. Daarnaast is in het kader van de bevordering van inclusieve, duurzame groei in de agrarische sector uitgavenbudget overgeheveld naar artikelonderdeel 1.3 Private Sectorontwikkeling voor een subsidie aan Agriterra in 2021 en voor het TRACE programma in Tunesië in 2022.

Artikel 2.2

Het uitgavenbudget voor water neemt meerjarig af. Dit saldo is eveneens toe te schrijven als aandeel in de dekking van het saldo ‘nog te verdelen’ zoals toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. Verder zijn in onder andere Jordanië en Ethiopië de budgetten voor bijdragen in het kader van integraal waterbeheer verlaagd met het oog op nog in ontwikkeling zijnde programma's en voor een bijdrage aan het aandeel in de dekking van openstaande verdragsverplichtingen Suriname. Met de verlaging van het centrale budget voor subsidies integraal waterbeheer zijn kasmiddelen vrijgemaakt en ingezet op andere instrumenten binnen artikel 2.2, waaronder op het gebied van drinkwater en sanitatie in Benin en Jemen.

Artikel 2.3

Het uitgavenbudget voor klimaat neemt meerjarig af als aandeel in de dekking van het saldo ‘nog te verdelen’ zoals toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. De effecten van het aandeel worden gezien de grootte van het budget op het instrument «bijdragen klimaat algemeen» opgevangen. Daarnaast is het budget voor de bijdrage aan UNEP meerjarig verlaagd. Een deel van de bijdrage aan UNEP is namelijk afkomstig van andere departementen en dit is nu verwerkt.

Licence